Välkommen till SveDems publika rapporter


Den publika portalen innehåller data endast för personer med demensdiagnos. Diagnosen 'Lindrig kognitiv störning' exkluderas i rapporterna.

Välj den typ av vårdenhet du vill se data för.

Specialistvård & Primärvård Primärvård Specialistvård Särskilt boende Hemsjukvård med omsorgsinsatser


Version 2.0.3.