År
Län
info
Förklaring
Länsdataexport Grundregistreringar - län Enhetsdataexport Grundregistreringar - per registrerande enhet
Version 2.0.3.