År
Län
info
Förklaring
Länsdataexport Uppföljningar - län Enhetsdataexport Uppföljningar - per kommun
Version 2.0.3.